Ekonomsko-trgovinska škola Bečej

Vodič za rad u virtuelnom osiguravajućem društvu

Obrazovani profil službenik u osiguranju je uveden u područje rada ekonomije, prava i administracije od školske 2007/08.godine, u okviru projekta Reforma srednjeg stručnog obrazovanja. 
Kao učenici spomenutog smera Ekonomsko-trgovinske škole u Bečeju, odlučili smo da kroz projekat ,, Sigurni koraci '' uz IV2 zajedno sa profesoricama Aleksandrom Bakrač i Branislavom Ivković napravimo skriptu, kao i ovaj sajt. Na projektu smo počeli da radimo početkom decembra 2014.godine, na kom bismo mogli da pokažemo detaljno procedure na slikovit način kako se realizuje koraci u poslovanju jedne kompanije.
Predstavljamo vam ovaj projekat sa nadom da će biti od koristi učenicima našeg smera, našim profesorima i direktoru škole.
Vaše, IV 2
Generacija 2014/15